Om Safeway

  • Safeway visar vägen!
  • 10 000-tals stolpar levereras varje år
  • Stolpen används i över 100 st svenska kommuner
  • Funnits i 25 år
  • Svenskt Patent
  • Stolpen tål att köras på och reser sig upp igen!